Algemene Voorwaarden

Alle deelnemers dienen zich te houden aan onze algemene voorwaarden. 

1. INSCHRIJVING:

Deelnemers zijn ingeschreven zodra ze eenduidig schriftelijk via het inschrijfformulier van de website te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een cursus, workshop, sessie of retraite en Munsel Meditation deze aanvraag met een (digitale) schriftelijke goedkeuring beantwoord heeft. Onze cursussen, workshops, sessies en retraites hebben een vooraf bepaalde duur. De inschrijving geldt in dit geval voor de duur van de cursus, workshop, sessie of retraite.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING:

In het geval er aan deelname aan een cursus, workshop of retraite, een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat Munsel Meditation vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Voor sommige cursussen, workshops of retraites is het vereist andere cursussen, workshops of retraites bij Munsel Meditation met een positief resultaat te hebben afgerond. Onder “afgerond met een positief resultaat” verstaat Munsel Meditation een aanwezigheid van minimaal 80% van de betreffende cursus, workshop en/of retraite. Indien een kandidaat niet aan deze eisen voldoet zal Munsel Meditation de kandidaat uitnodigen voor een intake- kennismakingsgesprek. Indien de kandidaat niet wenst hieraan deel te nemen staat het Munsel Meditation vrij op basis hiervan te besluiten de kandidaat niet deel te laten nemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN:

Deelnamekosten voor eenmalige sessies dienen voor aanvang van de sessie te worden voldaan op de bankrekening van Munsel Meditation zoals vermeld op de factuur. Cursussen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op de bankrekening van Munsel Meditation zoals vermeld op de factuur. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Munsel Meditation dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

4. ANNULEREN EN ANNULERINGSKOSTEN:

Annuleren kan alleen per email naar sinsi@munselmeditation.nl. De datum en tijdstip van ontvangst van de email zijn bindend.

1. Bij annulering 48 uur of korter voor aanvang van de sessie(s) ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan. 

2. Bij annulering 1 week tot 48 uur voor de start van de sessie(s) ben je 50% van de deelnamekosten verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.*

* Uitzondering hierop zijn de sessies vanaf 2 deelnemers (hieronder vallen alle thema workshops, exclusieve workshops en cursussen) Indien een sessie voor minimaal 2 deelnemers, 1 week of korter voor aanvang, niet door kan gaan vanwege het annuleren van een van de deelnemers, is de annulerende deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan. 

3. Bij voortijdig afbreken of missen van sessies vindt geen restitutie plaats.

4. Gemiste sessies die onderdeel zijn van een cursus kunnen in overleg ingehaald worden voor 25 euro per sessie.

5. AFGELASTEN VAN ACTIVITEITEN

Munsel Meditation heeft het recht om bij dringende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere lessen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus, workshop of retraite te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een cursus, workshop of retraite vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 dag voor aanvang van de startdatum ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen volledige restitutie van de betaling plaats.

6. TAAL

Alle lessen bij Munsel Meditation worden in het Engels gegeven.

7. LEEFTIJD

Alle lessen bij Munsel Meditation zijn voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Kinderen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan tijdens de lessen. Uitzondering is wanneer er lessen speciaal voor kinderen gegeven worden. Dit zal dan duidelijk bij de betreffende lessen vermeld worden.

8. GEESTELIJKE GEZONDHEID

Alle lessen bij Munsel Meditation zijn gebaseerd op het Tibetaans Boeddhisme, en zijn niet bedoeld ter vervanging van psychotherapie, psychiatrische behandelingen en / of medicatie. Munsel Meditation is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele psychische problemen en / of schade. Als je op dit moment in behandeling bent en / of medicatie gebruikt en / of bekend bent met ziektes en / of problemen m.b.t. je geestelijke gezondheid, vragen wij je eerst bij je eigen dokter of therapeut te rade te gaan of het verstandig is bij Munsel Meditation lessen te gaan volgen. Als je op dit moment in behandeling bent en/of medicatie gebruikt vragen wij je deze niet te onderbreken of te stoppen. Besluit je dat toch te doen, dan is Munsel Meditation op geen enkele manier verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. We behouden ons het recht voor degenen die een serieuze bedreiging en of verstoring vormen voor anderen of voor zichzelf, te verbieden nog langer aan de lessen deel te nemen. Munsel Meditation verwacht dat zij ergens anders professionele hulp zoeken. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

9. BEELD- EN GELUIDSOPNAME:

Het maken van foto’s, filmpjes en/of geluidsopnamen tijdens de lessen bij Munsel Meditation is niet toegestaan. Evenals het inhoudelijk delen van de lessen via de (social) media. We behouden ons het recht voor degenen die dat toch doen te verbieden nog langer aan de lessen bij Munsel Meditation deel te nemen. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Aantekeningen maken op papier is wel toegestaan.

10. GEHEIMHOUDING:

Wanneer je deelneemt aan activiteiten binnen Munsel Meditation, verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, ervaringen) van andere deelnemers met anderen te bespreken of op social media te plaatsen.

Munsel Meditation

KvK-nummer 75757036


nl_NLNederlands