GEDRAGSCODE

We hebben binnen Munsel Meditation een gedragscode opgesteld om voor iedereen een veilige omgeving te creëren voor de beoefening van meditatie en liefdevolle vriendelijkheid. 

Ongeacht zijn of haar functie of deelname in de activiteiten van Munsel Meditation heeft iedereen de verantwoordelijkheid zich te gedragen in overeenstemming met de op deze pagina beschreven ethische code en de Nederlandse wet.

Respect

We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens. We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen. We stellen ons liefdevol en vriendelijk op. We staan open voor kritiek.

Integriteit

We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na. We gaan vertrouwelijk met alle informatie om (we verspreiden geen persoonlijke informatie over elkaar via de media en / of social media). We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit). We zijn eerlijk tegen elkaar.

Professionaliteit

We blijven als team de kwaliteit van onze workshops / cursussen / retraites ontwikkelen. We lossen problemen zo snel mogelijk op en durven initiatieven te nemen. We voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld. Elke opdracht wordt professioneel behandeld. We evalueren regelmatig afspraken en werkwijzen. We staan ervoor open nieuwe dingen te leren.

Discriminatie wordt binnen Munsel Meditation niet geaccepteerd. Onder discriminatie wordt verstaan:een ander belachelijk maken, uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk, kleding en / of seksuele geaardheid.

Bedreiging / intimidatie worden binnen Munsel Meditation niet geaccepteerd. Onder bedreiging / intimidatie worden verstaan: verbale bedreiging met verwonding en / of intimiderend taalgebruik. Fysieke bedreiging met verwonding en / of fysieke intimidatie.

Seksuele intimidatie wordt binnen Munsel Meditation niet geaccepteerd. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: het maken van seksuele toespelingen verbaal, schriftelijk of fysiek, stalken.

Fysiek geweld of een poging tot fysiek geweld wordt binnen Munsel Meditation niet geaccepteerd. Onder fysiek geweld tegen personen en goederen wordt verstaan: spugen, gooien met voorwerpen, gevaarlijk fysiek contact zoals duwen, trekken, laten struikelen, serieuze poging tot verwonding, mishandeling, geweld met gevaarlijke voorwerpen.

Het is verboden binnen Munsel Meditation te roken en / of onder invloed te zijn van alcohol en / of drugs, inclusief de in Nederland toegestane softdrugs. Onder drugs worden verstaan: alle middelen die de hersenen prikkelen en waardoor geestelijke en / of lichamelijke effecten optreden. De effecten kunnen stimuleren, verdovend en / of bewustzijns veranderend zijn.

Wanneer de op deze pagina beschreven ethische code en / of de Nederlandse wet worden overtreden binnen Munsel Meditation, zal er actie ondernomen worden.

De volgende acties zullen ondernomen worden afhankelijk van de situatie: betrokkene(n) aanspreken, zo nodig de politie inschakelen om het incident verder af te handelen.

De volgende sancties zullen plaatsvinden afhankelijk van de situatie: een verbod op deelname aan alle activiteiten van Munsel Meditation. Een verbod op het verrichten van werkzaamheden voor Munsel Meditation. Indien de Nederlandse wet is overtreden zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Munsel Meditation

KvK-nummer 75757036

nl_NLNederlands